Veel ouders kiezen voor gastouderopvang. Wat gastouderopvang precies is, kunt u lezen bij “gastouders“.
Om als ouder aanspraak te kunnen maken op Kinderopvangtoeslag moet uw gastouder geregistreerd staan in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). U kunt vooraf kijken of uw (potentiële) gastouder hierin opgenomen is, door te zoeken via www.landelijkregisterkinderopvang.nl. Hier zijn diverse gegevens van een gastouder te raadplegen, zoals bijv. adresgegevens, het aantal kindplaatsen dat deze gastouder biedt, inspectierapporten die door de GGD over deze gastouder is/zijn opgesteld, eventueel opgelegde handhavingsmaatregelen of het unieke registratienummer dat bedoeld is voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag. Gastouders die ook aangesloten zijn bij Stappertje zijn te vinden via deze link.

Gastouderopvang biedt, naast het feit dat het goedkoper is dan de reguliere kinderopvang, ook veel andere voordelen:
• U kunt zelf de opvangtijden afspreken met de gastouder. Ook op onregelmatige tijden, zoals in het weekend, ’s avonds of ’s nachts.
• Opvang in een gezin met andere kinderen is extra gezellig.
• Uw kind krijgt veel persoonlijke aandacht en wordt betrokken in de gezinssituatie.
• U kunt uw opvoedingswensen afstemmen met de gastouder.
• Gastouders zijn deskundige mensen, zij worden begeleid door het gastouderbureau en krijgen de mogelijkheid tot scholingsbijeenkomsten.
• De opvang kan plaats vinden in de woning van de gastouder of in uw eigen woning.

Werkwijze
Hoe verloopt een bemiddeling?

Inschrijving
Nadat Stappertje uw inschrijfformulier heeft ontvangen wordt er contact met u opgenomen voor het maken van een intake- en informatiegesprek bij u thuis.
Tijdens dit gesprek worden uw wensen en behoeften die u voor de opvang van uw kind(eren) heeft besproken, evenals bijzonderheden over uw kind(eren) en wat u van Stappertje kunt verwachten en verlangen en omgekeerd, wat Stappertje van u mag verwachten en verlangen.
De voor de opvang benodigde persoonlijke gegevens worden genoteerd.
Op basis van de gemaakte afspraken gaat Stappertje op zoek naar een voor u geschikte gastouder. Hierbij wordt o.a. rekening gehouden met uw opvattingen over opvoeding, sfeer van het gezin, achtergrond van uw kind en de wens al of niet met andere kinderen samen te worden opgevangen.

Kennismaking
Als er voor u een geschikte gastouder gevonden is volgt een kennismakingsgesprek in de woning waar de opvang zal gaan plaats vinden. Dit gesprek is vooral oriënterend van aard.
Het is belangrijk dat het klikt met de gastouder en dat er wederzijds vertrouwen is. Pas dan kunnen er verdere afspraken met betrekking tot de opvang gemaakt worden.
Indien zowel ouders als gastouders vervolgens aangeven door te willen gaan met de koppeling, volgt een tweede gesprek.

Koppeling
Tijdens het tweede gesprek worden de voor de opvang benodigde specifieke gegevens van de ouders en het kind besproken en worden onderlinge afspraken gemaakt. Stappertje ziet er op toe dat de gemaakte afspraken schriftelijk worden vastgelegd en de overeenkomsten worden ondertekend.

Proefperiode
De eerste twee maanden van de opvang geldt als proefperiode welke wordt afgesloten met een (telefonisch) evaluatiegesprek.
Indien voor ouders en gastouders alles naar wens verloopt wordt de overeenkomst voor (on)bepaalde tijd aangegaan.
Echter, indien uit dit evaluatiegesprek blijkt dat ouder of gastouder de overeenkomst niet wil voortzetten, wordt de opvang gestopt. Stappertje zal in dit geval op zoek gaan naar een nieuwe gastouder voor de ouders.

U heeft al een gastouder
Indien u zelf al een gastouder heeft gevonden (dit kan bijvoorbeeld ook opa/oma, vrienden, buren of overige familieleden zijn) blijft de werkwijze en de eisen die gastouderopvang met zich meebrengt hetzelfde. Er hoeft nu alleen geen kennismaking meer plaats te vinden.
Neem gerust vrijblijvend contact met GOB Stappertje op om de voordelen te bespreken.

Inschrijven
Wilt u zich laten inschrijven bij GOB Stappertje?
U kunt dit doen indien u zelf al een gastouder heeft, of wanneer u wilt dat Stappertje een geschikte gastouder voor u zoekt.

U kunt zich op de volgende manieren inschrijven:
• Vul het contactformulier in dat u kunt vinden bij “Contact“. Stappertje neemt vervolgens contact met u op om de inschrijving compleet te maken.
• Neem telefonisch contact met ons op om de inschrijving direct te regelen, via tel: 06-52003316.
Vul hier het ‘inschrijfformulier vraagouders’ in. Uw ingevulde gegevens worden direct doorgestuurd naar Stappertje, waarna contact met u zal worden opgenomen (ter info: tijdens schoolvakanties duurt het soms wat langer voordat contact met u zal worden opgenomen).

Oudercommisie
Volgens de Wet Kinderopvang is gesteld dat ieder gastouderbureau een oudercommissie moet hebben. Deze kan bestaan uit minimaal 2 tot maximaal 5 ouders waarvan hun kind(eren) opvang geniet(en) via het gastouderbureau. Momenteel is er bij GOB Stappertje echter geen oudercommissie actief. Ouders die opvang via Stappertje afnemen kunnen zich aanmelden om deel uit te willen maken voor de oudercommissie.
De oudercommissie heeft tot doel de belangen van de kinderen en ouders van GOB Stappertje zo goed mogelijk te behartigen, en de ouders te vertegenwoordigen. Zij heeft tevens een adviserende rol richting GOB Stappertje ten aanzien van beleid en kwaliteit. De stukken die door de oudercommissie opgesteld worden, zullen bij elke inspectie die de GGD bij GOB Stappertje uitvoert door de GGD gecontroleerd worden.
DUS: staat u bij GOB Stappertje ingeschreven als vraagouder en zou u graag in de oudercommissie zitting willen nemen? Laat dit dan weten aan Stappertje door een mail te sturen naar info@stappertje.nl , o.v.v. oudercommissie.

Pedagogisch beleid
Het welbevinden van het kind staat bij GOB Stappertje centraal. Daarom wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit en het pedagogisch beleid. Iedere vraagouder en gastouder ontvangt bij de inschrijving het pedagogisch beleid van GOB Stappertje.
Indien u nog niet bij ons ingeschreven staat, en u bent hier wel nieuwsgierig naar, kunt u deze opvragen bij Stappertje.