Verantwoorde & veilige gastouderopvang, 
waarbij een persoonlijke benadering centraal staat

Gastouderbureau Stappertje is sinds 2007  een actief en officieel geregistreerd bemiddelingsbureau voor kinderopvang in de vorm van gastouderopvang.

Er worden hoge kwaliteitseisen gesteld aan zowel gastouderbureaus als gastouders. Alleen gastouderbureaus en gastouders die aan de eisen voldoen, worden opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Alleen als het gastouderbureau en de gastouder opgenomen staan in het LRK hebben de ouders recht op kinderopvangtoeslag.

Vormen van opvang
Er zijn verschillende vormen van opvang van kinderen. Stappertje is specifiek een gastouderbureau en bemiddelt daarom alleen opvang dat wordt uitgevoerd door een (in het LRK geregistreerd) gastouder.
De gastouder kan kinderen van 0-4 jaar opvangen, dit betreft dagopvang. En een gastouder kan ook opvang aanbieden aan kinderen die naar school gaan (4-12 jaar), dit betreft buitenschoolse opvang.
De opvang kan plaatsvinden bij
• de gastouder thuis, of bij
• de vraagouder aan huis

Kwaliteit en vertrouwen
De kernwoorden van Stappertje zijn kwaliteit en vertrouwen.
Voor ouders moet het goed voelen om hun kind bij de gastouder achter te laten. Ook de gastouders zijn gebaat bij het vertrouwen van de vraagouders. Deze wisselwerking vindt Stappertje erg belangrijk en stimuleert zij ten zeerste. Daarom besteedt zij veel zorg en tijd aan de individuele wensen, de bemiddeling, de voortgang en de deskundigheidsbevordering, maar vooral ook aan de communicatie tussen vraagouders en gastouders.

Bij extra’s kunt u het inspectierapport vinden dat de GGD naar aanleiding van haar controle heeft opgesteld.

Missie
Stappertje biedt kwalitatief goede, gezonde en verantwoorde kinderopvang.
Tevens is het doel tijdens deze opvang de ontwikkeling van het kind te stimuleren, rekening houdend met de individualiteit van het kind en de wensen van de ouders.

Inloggen voor ouders en gastouders

Wat is gastouderopvang?
Waar actief?
Gastouders gezocht
Registratie

De Privacy Verklaring van GOB Stappertje vindt u hier

© Copyright - Gastouderbureau Stappertje