Vraagouders
Zodra de gastouderopvang is gestart dan gaat u als vraagouder maandelijkse bureaukosten* betalen aan GOB Stappertje. Deze kosten zien er als volgt uit:
• €45,00 per maand voor opvang van één kind
• €35,00 per maand voor opvang van tweede kind
• Vanaf het 3e kind worden er geen bureaukosten meer in rekening gebracht (indien opvang bij dezelfde gastouder plaatsvindt als bij het 1e en 2e kind).
• De bureaukosten worden pas betaald indien er een koppeling tot stand is gebracht met een gastouder én de opvang ook daadwerkelijk is gestart.
• Betaling van de bureaukosten geschiedt te allen tijde (ook bij een 0-uren opvangmaand, bijv. tijdens vakanties).

(*Ook de bureaukosten komen in aanmerking voor Kinderopvangtoeslag, indien deze binnen het maximaal te vergoeden uurtarief vallen.)

Gastouders
• Aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag € 33,85 (betreft een digitale aanvraag waarbij wordt ingelogd met DigiD).
Indien de opvang plaatsvindt bij de gastouder thuis, dan dienen alle ingeschrevenen personen van
18 jaar en ouder op dat adres ook over een VOG te beschikken.

Uurtarief voor gastouder
Het uurtarief dat de vraagouder aan de gastouder betaalt, wordt door de gastouder bepaald.
Stappertje heeft hierin een adviserende rol (welke echter niet bindend is); haar adviestarief ligt tussen de  €6,00 en €6,75 per uur per kind.
Betaling geschiedt maandelijks via een verplichte automatische incasso die door Stappertje bij de vraagouders wordt uitgevoerd (bureaukosten en kosten voor de gastouder worden tezamen geïncasseerd). Uitbetaling aan de gastouder wordt verzorgd door Stappertje middels haar kassiersfunctie. Dit is per 1 januari 2010 verplicht gesteld door de overheid.

Voor het jaar 2024 vergoedt de overheid voor gastouderopvang tot een maximum van €7,53 per uur per kind.
De maandelijkse bureaukosten (omgerekend naar een uurtarief) mogen hierin meegerekend worden.