Mijn naam is Jonne Rens en GOB Stappertje staat onder mijn bezielende leiding.

Na het afronden van mijn HBO studie “Sociaal Pedagogische Hulpverlening” aan de Hogeschool van Amsterdam, ben ik 9 jaar werkzaam geweest in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Vervolgens ben ik 2 jaar werkzaam geweest als zorgcoördinator bij een kraamzorgorganisatie.

Na 11 jaar hield ik het voor gezien om voor een baas te werken en afhankelijk te zijn van een organisatie met zijn eigen verworven cultuur. Ik besloot daarom de stap te zetten om voor mijzelf te beginnen, en daar mijn opleiding, kennis, ervaring en kwaliteiten in mee te nemen.

Toen ik mijn opleiding startte wilde ik heel graag met kinderen werken. Dit heb ik ook gedaan, met name in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Later kwam ik er echter achter dat mijn kwaliteiten en wensen met name liggen op organisatorisch en bemiddelend vlak. Door de keuze te maken een eigen gastouderbureau te starten kan ik nu beide combineren.
Kwalitatief goede, gezonde en verantwoorde opvang bieden heb ik hoog in het vaandel staan.

GOB Stappertje biedt geregistreerde kinderopvang en bemiddelt tussen ouders die opvang zoeken (vraagouders) en mensen die opvang willen bieden (gastouders). Deze vorm van kinderopvang wordt gastouderopvang genoemd. GOB Stappertje stelt zich tot doel om binnen een gezinssituatie kwalitatief goede kinderopvang te bieden aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Het welbevinden van het kind staat hierbij centraal.

Het gastouderbureau beoordeelt per gastouder of de samenstelling van de groep kinderen verantwoord is, gegeven de locatie waar de opvang plaatsvindt. Het gastouderbureau mag hier zelf eisen aan stellen, maar moet zich in ieder geval houden aan het wettelijk gesteld maximum aantal kinderen dat tegelijkertijd aanwezig mag zijn:

– zes kinderen in de leeftijd van 0 – 13 jaar. De eigen kinderen tot 10 jaar tellen mee (*);
– vijf kinderen, wanneer ze allemaal jonger zijn dan vier jaar. Dit is inclusief de eigen kinderen tot 4 jaar (*);
– vier kinderen van 0 en 1 jaar, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar. Dit is inclusief de eigen kinderen in deze leeftijdsgroep.
(*) Er mogen nooit meer dan twee kinderen van 0 jaar aanwezig zijn.

Deze vorm van kinderopvang is huiselijk en kleinschalig en benadert daardoor het meest de thuissituatie. Gastouderopvang is plezierig en informeel en is mogelijk op wisselende dagen en tijden, waardoor het flexibeler is dan andere vormen van kinderopvang. De opvang kan plaats vinden bij de gastouder thuis of in het huis van de vraagouder(s).

GOB Stappertje zorgt voor (pedagogische) begeleiding en ondersteuning van de gastouders door het aanbieden van cursussen en trainingen. Denk hierbij onder andere aan kinder-EHBO & reanimatie en opvoedkundige themabijeenkomsten.