Landelijk Register Kinderopvang (LRK)
GOB Stappertje is opgenomen in het LRK met het registratienummer: 800681654.

Gemeente
GOB Stappertje is opgenomen in “Register Kinderopvang” van gemeente Langedijk.

Kamer van Koophandel
GOB Stappertje staat ingeschreven bij de K.v.K. te Alkmaar, onder het nummer: 37135299.

Wet Kinderopvang per 1 januari 2010

De Wet Kinderopvang is gewijzigd per 1 januari 2010. Er zijn nieuwe regels voor gastouderopvang die hogere kwaliteitseisen stellen aan zowel gastouderbureaus als gastouders. Alleen gastouderbureaus en gastouders die aan de eisen voldoen, worden opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Alleen als het gastouderbureau en de gastouder opgenomen staan in het LRK hebben de ouders recht op kinderopvangtoeslag.