Verantwoorde & veilige gastouderopvang, 
waarbij een persoonlijke benadering centraal staat

Sinds 1 september 2007 heeft Gastouderbureau Stappertje haar deuren geopend en is zij een actief en officieel geregistreerd bemiddelingsbureau voor kinderopvang in de vorm van gastouderopvang.
Er worden hoge kwaliteitseisen gesteld aan zowel gastouderbureaus als gastouders. Alleen gastouderbureaus en gastouders die aan de eisen voldoen, worden opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Alleen als het gastouderbureau en de gastouder opgenomen staan in het LRK hebben de ouders recht op kinderopvangtoeslag.

Vormen van opvang
Stappertje bemiddelt bij diverse vormen van gastouderopvang:
• opvang bij gastouder thuis
• opvang bij de vraagouder aan huis
• opvang door opa & oma, vrienden of kennissen
• buitenschoolse opvang

Kwaliteit en vertrouwen
De kernwoorden van Stappertje zijn kwaliteit en vertrouwen.
Voor ouders moet het goed voelen om hun kind bij de gastouder achter te laten. Ook de gastouders zijn gebaat bij het vertrouwen van de vraagouders. Deze wisselwerking vindt Stappertje erg belangrijk en stimuleert zij ten zeerste. Daarom besteedt zij veel zorg en tijd aan de individuele wensen, de bemiddeling, de voortgang en de deskundigheidsbevordering, maar vooral ook aan de communicatie tussen vraagouders en gastouders.

Bij extra’s kunt u het inspectierapport vinden dat de GGD naar aanleiding van haar controle heeft opgesteld.

Missie
Stappertje biedt kwalitatief goede, gezonde en verantwoorde kinderopvang.
Tevens is het doel tijdens deze opvang de ontwikkeling van het kind te stimuleren, rekening houdend met de individualiteit van het kind en de wensen van de ouders.

Inloggen voor ouders en gastouders

© Copyright - Gastouderbureau Stappertje